Det finns idag ett flertal sträckor som trafikeras med nattåg i Sverige. Trafiken löper från Malmö i söder till Luleå i norr. SJ trafikerar sträckorna Malmö-Stockholm –Åre/Storlien samt Malmö-Göteborg –Åre/Storlien. Under vintersäsongen kör SJ även föregående sträcka med slutdestination Duved. Från Göteborg kan du ta nattåget till Stockholm och vidare norrut till Luleå. Under hela året trafikerar SJ även sträckan Göteborg – Stockholm Åre/Storlien. Under senare år har man fått konkurrens på den här sträckan av Veolia som under vintersäsongen kör med Utmanartåget.  Veolia har nu även börjat köra från Malmö till Åre/Storlien. Under sportlovet (vecka 7) sätter man in extra tågsätt för att kunna erbjuda alla vintersportsdyrkare en plats på nattåget.

Från Stockholm kan man åka nattåg till Malmö och det är SJ som kör på den sträckan. Du kan även ta dig västerut med slutdestination Oslo via bland annat Karlstad under nattetid.  Även här är det SJ som är entreprenör.  SJ trafikerar också sträckan Stockholm – Narvik.
Berlin Night Express trafikerar sträckan Lund-Berlin och omvänt. Det internationella nattåget går 2-3 gånger i veckan från respektive destination under oktober- april. Under sommarhalvåret går tåget dagligen. Den svenska sträckan är Lund – Trelleborg. Därefter tar tågfärjan M/S Trelleborg dig över Östersjön till Sassnitz i Tyskland och sedan vidare direkt med tåg till centrala Berlin.

Tågsätten är moderna, luftiga och svensktillverkade. Berlin Night Express drivs i ett samarbete mellan den privata tyska tågoperatören GVG och SJ AB.
Nattågstrafiken i Sverige avreglerades redan vid årsskiftet 2006/2007 och vi kan förmodligen vänta oss fler aktörer på de olika sträckorna i framtiden. Det är bra för kunderna eftersom ökad konkurrens sannolikt medför lägre priser på nattåget.

 

 

Relaterat
Sök resa
Mer om